• Reliable partner
  • Since 1979
  • Family owned
  • Production Company

Projekt REHAROBO

Razvoj Pasivnega Rehabilitacijskega Robota Pripravljenega Za Odprto Interoperabilno Platformo

Projekt REHAROBO

Sublimo d.o.o. je partner v konzorciju raziskovalno razvojnega projekta (RRI projekt) »Razvoj Pasivnega Rehabilitacijskega Robota Pripravljenega Za Odprto Interoperabilno Platformo – REHAROBO« v katerem je skupaj s projektnimi partnerji Kinestica d.o.o. in Energa TM d.o.o. pridobil sofinanciranje na javnem razpisu »JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO« Ministrstva za gospodarstvo turizem in šport.

 

Cilj razvojnega projekta je razviti inovativno visokotehnološko rehabilitacijsko napravo namenjeno motorični rehabilitaciji gornjih okončin, ki jo bo mogoče implementirati v decentraliziranih rehabilitacijskih procesih – tudi v domačem okolju. Razvita rešitev bo omogočala tudi rehabilitacijo zgornjih okončin na domu.

 

Razvojno osnovo projekta predstavlja senzorni sistem za rehabilitacijo rok podprt z navidezno resničnostjo in prototip pasivne robotske roke. S sistemom ROBOREHA bomo razširili in nadgradili funkcionalnost ter omogočili rehabilitacijo v zgodnejših fazah in bolj prizadetim pacientom, ki niso sposobni samostojnega gibanja rok v prostoru.

 

Namen projekta je prehod na krožno gospodarstvo, ki omogoča številne doprinose kot so ohranjanje naravnih virov, zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov, znižanje globalnega ogljičnega odtisa pri rehabilitacijski branži…

 

Projekt REHAROBO sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz  mehanizma  Next Generation EU in je del Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Več o mehanizmu si lahko preberete na predstavitveni strani mehanizma  (www.noo.gov.si) Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO.

 

Skupna vrednost projekta: 498.595,50 EUR

Vrednost EU sofinanciranja: 299.159,10 EUR

Trajanje projekta: 02/11/2022 – 31/10/2024

Naše reference